Воћарство и виноградарство

Воћарство и виноградарство

Воћарска производња заузима значајно место на подручју града Шапца захваљујући повољним природним условима (земљиште, клима и водени ресурси) за гајење различитих врста воћака, постојању изграђене инфраструктуре у функцији производње, откупа и складиштења, као и искуству самих произвођача базираном на традицији гајења појединих врста воћака. Уочљиво је константно повећање засада јагодастог воћа. Шабац је по површинама под јагодом општина број 1 у РС, са 10,80% укупних површина РС под јагодом. С обзиром да се ради о културама које су профитабилне, реално је да се очекује даља експанзија ове производње и интродукција нових сорти погодних за извоз у свежем и замрзнутом стању.

Поред јагодастог воћа, развијена је производња и других врста воћака међу којима су најзаступљеније шљива и вишња, чије површине се из године у годину повећавају. Интересантне су за индустријску прераду и за извоз у свежем и прерађеном стању. На знатно мањим површинама се гаје трешња, јабука и крушка, али се запажа тренд њиховог ширења.

Посматрано по географским целинама града Шапца, заступљеност појединих врста у структури воћарске производње је различита.

У Посавини је слабије развијено воћарство. Због неуређености реке Добраве има доста забарених терена, који нису погодни за заснивање вишегодишњих засада. Површине под засадима воћака су мале (око 100 ха), при чему су најзаступљеније трешња, крушка, јабука и боровница.

У Поцерини су у производњи заступљене различите врсте воћака, али озбиљнији тренд ширења се запажа код јагоде, малине, шљиве и вишње. Јагода се доминантно гаји на отвореном пољу по стандардној технологији гајења на гредицама застртим црном ПЕ фолијом, у једноредном или дворедном систему. Присутан је актуелни сортимент (искључиво конзумне сорте), чији плодови се пласирају на домаће и инострано тржиште. Подизање расхладних капацитета се запажа код појединих већих произвођача, који исте капацитете користе за откуп и складиштење плодова трешње и шљиве.

Упркос постојању географског порекла за производњу грожђа, у граду нема традиције у производњи вина нити значајније виноградарске производње. Подаци са пописа указују да се свега око 43 ха налази под виноградима, од чега већи део производње представљају стоне (28 ха), а знатно мањи винске сорте.

На основу свега изнетог, намеће се закључак да територија општине Шабац пружа добре услове за развој воћарске производње. Потребно је радити на решавању неких проблема/слабости које се уочавају у производњи, као што су: мали и исцепкани поседи, неповољна старосна структура на селима, недостатак стручних лица на терену и недовољна едукација, застарела механизација, недоступност воде за наводњавање, неконтролисана употреба минералних ђубрива и хемијских средства за заштиту, недостатак удруживања произвођача и неорганизован наступ на тржишту.

Пољопривреда

Poljoportal_logo_m1.png

Корисни линкови

Контакт

Телефон:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Факс:
(+381) (0)21- 456-238

Популарни чланци

© Copyright 2024 Пољопортал. Сва права задржана
Још немате налог? Региструјте се!

Пријавите се на свој налог