Stočarstvo

Stočarstvo

Šabac je jedan od centara stočarske proizvodnje u RS. Posebno su razvijeni svinjarstvo i govedarstvo, tako da se na teritoriji grada Šapca odgaja gotovo 3% ukupnog broja grla goveda u Srbiji i oko 3,5% ukupnog broja svinja. Za razliku od opadajućeg trenda koji postoji u RS, u gradu Šapcu se u periodu 2012-2015. godine beleži trend rasta broja grla goveda. U ovom periodu se broj grla goveda povećao skoro za 30%, a što je najveći trend rasta u RS.

Broj grla svinja se značajno smanjio u 2013. godini u poređenju sa 2012., kako tovnih grla tako i priplodnih krmača, međutim u periodu od 2013. (70.379 grla, odnosno 9.545 priplodnih krmača) godine se beleži konstantan rast broja grla tako da se u 2015. odgajalo 104.070 grla, odnosno 14.497 priplodnih grla).

S druge strane, broj grla ovaca i koza je značajno manji u odnosu na 2012. godinu , ali se stabilizovao na oko 14.000 priplodnih grla.

Poljoprivreda

Poljoportal_logo_lat_m1.png

Korisni linkovi

Kontakt

Telefon:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Faks:
(+381) (0)21- 456-238

Popularni članci

© Copyright 2023 Poljoprtal. Sva prava zadržana
Još nemate nalog? Registrujte se!

Prijavite se na svoj nalog