Voćarstvo i vinogradarstvo

Voćarstvo i vinogradarstvo

Voćarska proizvodnja zauzima značajno mesto na području grada Šapca zahvaljujući povoljnim prirodnim uslovima (zemljište, klima i vodeni resursi) za gajenje različitih vrsta voćaka, postojanju izgrađene infrastrukture u funkciji proizvodnje, otkupa i skladištenja, kao i iskustvu samih proizvođača baziranom na tradiciji gajenja pojedinih vrsta voćaka. Uočljivo je konstantno povećanje zasada jagodastog voća. Šabac je po površinama pod jagodom opština broj 1 u RS, sa 10,80% ukupnih površina RS pod jagodom. S obzirom da se radi o kulturama koje su profitabilne, realno je da se očekuje dalja ekspanzija ove proizvodnje i introdukcija novih sorti pogodnih za izvoz u svežem i zamrznutom stanju.

Pored jagodastog voća, razvijena je proizvodnja i drugih vrsta voćaka među kojima su najzastupljenije šljiva i višnja, čije površine se iz godine u godinu povećavaju. Interesantne su za industrijsku preradu i za izvoz u svežem i prerađenom stanju. Na znatno manjim površinama se gaje trešnja, jabuka i kruška, ali se zapaža trend njihovog širenja.

Posmatrano po geografskim celinama grada Šapca, zastupljenost pojedinih vrsta u strukturi voćarske proizvodnje je različita.

U Posavini je slabije razvijeno voćarstvo. Zbog neuređenosti reke Dobrave ima dosta zabarenih terena, koji nisu pogodni za zasnivanje višegodišnjih zasada. Površine pod zasadima voćaka su male (oko 100 ha), pri čemu su najzastupljenije trešnja, kruška, jabuka i borovnica.

U Pocerini su u proizvodnji zastupljene različite vrste voćaka, ali ozbiljniji trend širenja se zapaža kod jagode, maline, šljive i višnje. Jagoda se dominantno gaji na otvorenom polju po standardnoj tehnologiji gajenja na gredicama zastrtim crnom PE folijom, u jednorednom ili dvorednom sistemu. Prisutan je aktuelni sortiment (isključivo konzumne sorte), čiji plodovi se plasiraju na domaće i inostrano tržište. Podizanje rashladnih kapaciteta se zapaža kod pojedinih većih proizvođača, koji iste kapacitete koriste za otkup i skladištenje plodova trešnje i šljive.

Uprkos postojanju geografskog porekla za proizvodnju grožđa, u gradu nema tradicije u proizvodnji vina niti značajnije vinogradarske proizvodnje. Podaci sa popisa ukazuju da se svega oko 43 ha nalazi pod vinogradima, od čega veći deo proizvodnje predstavljaju stone (28 ha), a znatno manji vinske sorte.

Na osnovu svega iznetog, nameće se zaključak da teritorija opštine Šabac pruža dobre uslove za razvoj voćarske proizvodnje. Potrebno je raditi na rešavanju nekih problema/slabosti koje se uočavaju u proizvodnji, kao što su: mali i iscepkani posedi, nepovoljna starosna struktura na selima, nedostatak stručnih lica na terenu i nedovoljna edukacija, zastarela mehanizacija, nedostupnost vode za navodnjavanje, nekontrolisana upotreba mineralnih đubriva i hemijskih sredstva za zaštitu, nedostatak udruživanja proizvođača i neorganizovan nastup na tržištu.

Poljoprivreda

Poljoportal_logo_lat_m1.png

Korisni linkovi

Kontakt

Telefon:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Faks:
(+381) (0)21- 456-238

Popularni članci

© Copyright 2024 Poljoprtal. Sva prava zadržana
Još nemate nalog? Registrujte se!

Prijavite se na svoj nalog