Blog Poljoportal

Дејан Вујић

Сетва кукуруза и сунцокрета

После квалитетно обављене предсетвене припреме земљишта може се приступити извођењу сетве. Сетва кукуруза је веома значајна операција којој се треба посветити са пуно пажње. Пре свега треба: - изабрати одговарајући хибрид за одређено производно подручје, - одредити жељену густину усева у зависности од примењених агротехничких мера и агроеколошких у...
Влатање пшенице – Да ли ће пшеница, која је рано посејана, прећи у фазу влатања ако се прихрани? Зачетак формирања стабл...
Збијеност главице купуса – растреситост или слаба збијеност главица је проблем на који сваки произвођач купуса наилази т...
Збијеност главице купуса – растреситост или слаба збијеност главица је проблем на који сваки произвођач купуса наилази т...

Пријава корисника


Sačekajte malo, dok se učita kalendar
Poljoportal_logo_lat_m1.png
© Copyright 2021 Poljoprtal. Sva prava zadržana
Još nemate nalog? Registrujte se!

Prijavite se na svoj nalog