О пољопривреди

O poljoprivredi

Šabac ima znatno povoljniju zemljišnu strukturu u odnosu na prosek RS, a što se ogleda prvenstveno u značajno većem udelu obradivog zemljišta i značajno manjem udelu manje kvalitetnih livadskih i pašnih površina. Samim tim, PG su u mogućnosti da uspostavljaju intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju i imaju mogućnost odabira odgoja ekonomski najprofitabilnijih kultura.

Poljoprivredna gazdinstva se u Posavini i Mačvi dominantno bave ratarsko-povrtarskom proizvodnjom. Uz proizvodnju ratarskih kultura, značajne zemljišne površine se koriste i za proizvodnju krmnog bilja. Za razliku od najvećeg broja lokalnih samouprava u Srbiji, a posebno u Centralnoj Srbiji, u Šapcu se na relativno velikim zemljišnim površinama i specifičnim mikrolokacijama zasniva proizvodnja industrijskog bilja, prvenstveno soje. Brdska područja Pocerine se karakterišu voćarskom proizvodnjom.

Zemljište


Na osnovu prirodno-ekoloških faktora – reljefa, klime i potencijala zemljišta, područje grada se jasno diferencira u pogledu proizvodne namene zemljišta na tri proizvodna regiona:

  • Ravničarski region se prostire na 44.611,87 sa nadmorskom visinom od 75 do 100m. Klima je umereno-kontinentalna. Prisutna su duboka i plodna zemljišta raznovrsnih tipova. Zemljište je dobrog potencijala, sa delimično izvršenom melioracijom. Dominantno je obradivo zemljište, odnosno oranice. Dominiraju ratarske kulture, krmno i industrijsko bilje.
  • Ratarsko - voćarski region sa 33.166,73 ha, sa nadmorskom visinom od 100-300m. Klima je umereno kontinentalna sa nešto više padavina. Zemljišta su manje duboka i plodna. Dominantno je obradivo zemljište, odnosno oranice. Dominiraju ratarske kulture.
  • Brdsko-planinski ili šumsko-pašnjački sa 1.882 ha. Nadmorska visina je iznad 300 m.

Klima je planinska. Zemljišta su plitka i male plodnosti. Malo je obradivog zemljišta, svega oko 10%.

Pedološke karakteristike, odnosno tipovi zemljišta, su jedan od najznačajnijih uslova za gajenje poljoprivrednih kultura, kao i za obrazovanje travne i šumske vegetacije. U gradu Šapcu dominantno mesto zauzimaju klimatogena (oko 75%), zatim topogena (14,9%) i genetski nerazvijena zemljišta (10,2%).

Poljoprivreda

Poljoportal_logo_lat_m1.png

Korisni linkovi

Kontakt

Telefon:
(+381) (0)21- 487-4719,
(+381) (0)21-487-4541
Faks:
(+381) (0)21- 456-238

Popularni članci

© Copyright 2024 Poljoprtal. Sva prava zadržana
Još nemate nalog? Registrujte se!

Prijavite se na svoj nalog